ศูนย์สอบ Pearson Vue

Turnkey Communication Services (TKC) (87899)
44/44 Vibhavadi-Rangsit 60 Yake 18-1-2 Talad Bangkhen Laksi Bangkok 10210
Tel : (66) 2401-8222
Contact PVTCA : Ms. Sutida Yaphakdee Tel No: +66(061)1759697

ศูนย์สอบวัดมาตรฐานความรู้สากล (Pearson VUE Authorized Test Center)
รหัสศูนย์สอบ 87899

PVTC
บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งศูนย์สอบวัดมาตรฐานความรู้สากล Pearson VUE Authorized Test Center ซึ่งเป็นศูนย์สอบวัดความรู้มาตรฐานระดับสากล หรือ Pearson VUE Testing Center เพื่อให้องค์กรหรือสถาบันเป็นศูนย์ทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคคลที่สนใจ ซึ่งผู้ที่สอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) รับรองเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาจากผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำทั่วโลก ดังรายชื่อด้านล่างนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เปิดสอบ

ACSM ICRM
Adobe IFTA
AFP Institute of Certified Bookkeep
American College ISA
APBM Isilon Systems
AppSense iSQL
Aruba Networks Inc. Linux Professional Institute Testing
Autodesk Lloyds
Avaya Inc. Testing National Recreation and Park Association (NRPA)
BBPSD Nokia Qt
BCS The Chartered Institute for IT Novel Testing
BOMI International Object Management Group
Brocade Communications Oracle Certification Program
Business Objects Pegasystems Inc.
Chainshine Financial Training PEOPLECERT
Chartered Institute of Management Accountants PostgreSQL CE (SRA OSS)
Check Point Software Technologies PRMIA
Cisco System, Inc. PIT
Citrix System, Inc. Riverbed Technology
CIW RSA Security Testing
CompTIA Testing SAP
CWNP Siemens Enterprise Communications
Dassault Systemes SpringSource
EC-Council SPSS
EMC TANDBERG
Esri UExcel
Excelsior College VMware, Inc.
EXIN VUE Testing
Fortinet WorldatWork
Global Association of Risk Professionals Zend Technologies, Ltd.

รายละเอียดศูนย์สอบ

ชื่อศูนย์สอบ : บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
รหัสศูนย์สอบ: 87899
ที่ตั้ง : 44/44 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18-1-2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
เวลาเปิดทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00 – 15.00 น.
จำนวนที่นั่งสอบ : 4 ที่
เจ้าหน้าที่ศูนย์สอบ : นางสาว สุทธิดา ยะภักดี โทร. 061-175-9697 e-mail : sutida.y@tkc-services.com

การลงทะเบียน

  • เลือกลงทะเบียนสอบออนไลน์ด้วยตนเองได้ที่หน้าเว็บ pearsonvue.com
  • หากผู้สอบมีหมายเลข Voucher, Promotion code หรือสิทธิอื่น ๆ ในการสมัครสอบฟรี ผู้สอบจะต้องกรอกผ่านหน้าจอขณะลงทะเบียนสอบออนไลน์ มิฉะนั้นจะถือว่าการสมัครสอบครั้งนั้น ไม่ได้ใช้หมายเลข Voucher หรือ Promotion นั้น ๆ ซึ่งต้องชำระค่าสอบเต็มจำนวนของราคาสอบจริง
  • หากในวันสอบ ผู้สอบมิได้มาทำการสอบตามที่นัดหมาย และมิได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ศูนย์สอบทราบล่วงหน้า 2 วันทำการ จะถือว่าท่านสละสิทธ์และ “ขาดสอบ” ในครั้งนั้น นอกจากนี้ ผู้สอบต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของการสอบครั้งนั้นทั้งหมด
  • หากต้องการเลื่อน หรือ ยกเลิกการสอบ จะต้องโทรแจ้งกับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า 2 วันทำการ

ลักษณะข้อสอบ

  • ข้อสอบบางวิชามีหลายภาษาให้เลือก เช่น ฝรั่งเศส , เยอรมัน, อิตาลี, สเปน, อังกฤษ ฯลฯ ผู้สอบสามารถระบุผ่านหน้าจอขณะลงทะเบียนสอบออนไลน์ได้
  • ข้อสอบส่วนใหญ่เป็นแบบปรนัย , Multiple Choice, Drag and Drop, เติมคำตอบในช่องว่าง และโจทย์แบบจำลองสถานการณ์
  • เวลาในการสอบจะนับถอยหลังที่หน้าจอ หลังจากผู้สอบกดปุ่ม Start Test
  • เมื่อผู้สอบทำข้อสอบเสร็จสิ้นจะทราบผลทันทีในวันที่สอบ ระบบจะแจ้งผลสอบ ( คะแนน) ทางหน้าจอ และจะพิมพ์ผลสอบออกมาทางเครื่องพิมพ์โดยอัตโนมัติ
  • และหากสอบผ่านผู้สอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรส่งตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ ( เมืองนอก) ถึงผู้สอบโดยตรง ตามเงื่อนไขของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่แจ้งไว้ในผลสอบ

วิธีการชำระเงิน

ชำระโดยบัตรเครดิต VISA หรือ Master ( ไม่มี VAT 7%) โดยผ่านหน้าเว็บ pearsonvue.com การชำระเงินวิธีนี้ไม่สามารถออกใบเสร็จและใบกำกับภาษีได้ หากการลงทะเบียนสอบไม่สำเร็จ อาจเป็นเพราะทาง Pearson VUE ไม่สามารถตัดค่าใช้จ่ายจาก Security Code ของบัตรเครดิตท่านได้ กรุณาเปลี่ยนบัตรเครดิตใบใหม่ เมื่อถึงวันสอบโปรดนำเอกสารยืนยันการลงทะเบียนสอบมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ศูนย์สอบก่อนเข้าสอบ