ตำแหน่งงานว่าง

System Administrator

ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีใจรักในการให้บริการ
  • มีทักษะในการแก้ปัญหาที่ดี
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้, มีทักษะด้านการสื่อสารประสานงานที่ดี

รายละเอียด

  • ดูแลการบริหารเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท และการจัดการแอปพลิเคชั่นซอฟต์แวร์บน Window 2008/2012/2016 OpenSuse, CentOS7.0
  • ทำความเข้าใจและสื่อสารผลกระทบของ Network Virtualization และ Security base บน VMWare NSX
  • ออกแบบและติดตั้งการใช้งานโซลูชั่นเครือข่ายเสมือนจริงบน VMWare NSX
  • นำเสนอเทคโนโลยีกลยุทธ์การจัดการด้านเทคนิคของ VMware NSX