งบการเงินและคำอธิบายผลการดำเนินงาน

Quarter 3/2566

เอกสารย้อนหลัง

งบการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

  • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2566
  • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2566
  • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2566