งบการเงินและคำอธิบายผลการดำเนินงาน

Quarter 1/2567

เอกสารย้อนหลัง

งบการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

  • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2567