งบการเงินและคำอธิบายผลการดำเนินงาน

Quarter 3/2565

เอกสารย้อนหลัง

งบการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

  • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2565
  • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2565
  • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2565