นักลงทุนสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่นักลงทุนสัมพันธ์ ท่านจะพบข้อมูลที่สำคัญของบริษัท เช่น ผลประกอบการแต่ละไตรมาส ราคาหลักทรัพย์ และอื่นๆ อีกมากมายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการลงทุนของท่าน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 9M/2566

รายได้รวม
3,208.46
ล้านบาท
หน่าย: ล้านบาท
กำไรสุทธิ
202.72
ล้านบาท
หน่าย: ล้านบาท

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

แบบ 56-1 One Report ปี 2565

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2566

สมัครรับข่าวสารบริษัท

เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารความเคลื่อนไหวของบริษัทเรา ท่านสามารถลงทะเบียนรับข่าวสารจากทางบริษัทเพื่อส่งไปยังอีเมล์ของท่าน

สมัคร