นักลงทุนสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่นักลงทุนสัมพันธ์ ท่านจะพบข้อมูลที่สำคัญของบริษัท เช่น ผลประกอบการแต่ละไตรมาส ราคาหลักทรัพย์ และอื่นๆ อีกมากมายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการลงทุนของท่าน

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

09 ตุลาคม 2566
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
เวลา: 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพิ่มปฏิทิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ประจำไตรมาสที่ 2/2566

รายได้รวม
2,264.50
ล้านบาท
หน่าย: ล้านบาท
กำไรสุทธิ
128.99
ล้านบาท
หน่าย: ล้านบาท

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

แบบ 56-1 One Report ปี 2565

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2566

สมัครรับข่าวสารบริษัท

เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารความเคลื่อนไหวของบริษัทเรา ท่านสามารถลงทะเบียนรับข่าวสารจากทางบริษัทเพื่อส่งไปยังอีเมล์ของท่าน

สมัคร