ข้อมูลบริษัท

บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ TKC ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 ด้วยทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสายงานสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication) และสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Solutions and Services)

สายงานสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication) บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นที่ปรึกษาและบริหารจัดการโครงการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ โดยบริษัทฯ รับออกแบบดิจิตอลโซลูชั่นสำหรับองค์กร (Digital Enterprise Solution) ระบบโทรคมนาคม ระบบเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Radio Frequency Planning) งานออกแบบชุมสาย และบริการ Outsource Managed Services ต่างๆ รวมถึง บริษัทยังรับจัดหาอุปกรณ์ บริการติดตั้ง และบริการบำรุงรักษา แบบเบ็ดเสร็จและครบวงจร

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Solutions and Services) บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ พัฒนาระบบ จัดจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารข้อมูล งานบริหารโครงการ การบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร เพื่อตอบรับนโยบายภาครัฐ Thailand 4.0 อาทิเช่น ระบบ AI, IoT Smart City, Cyber Security, Billing Real Time Charging, Cloud Computing, DR Site, Service Provider, Routing & Switching, Security Solutions, Wireless Solutions, Network Optimizations, Video Solutions, Business Solutions, Enterprise Solution, Tactical Intelligent, Cyber Intelligent เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ขยายฐานธุรกิจและได้เพิ่มความเชี่ยวชาญในเรื่องการสื่อสารโครงข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบฐานข้อมูล โดยดำเนินการด้าน System Integrator และ Implementer

บริษัทฯ มีบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ โดยมีทีมวิศวกรทั้งทางด้านสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบุคลากรทั้งหมดนี้ล้วนแต่มีประสบการณ์โดยตรงในการดำเนินงาน บริหารงาน และจัดการข้อมูลต่างๆ บนระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในโครงการภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 “Telecommunication and Data Communication Engineering Services” บริษัทฯ จึงมีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถส่งมอบงานตามกำหนดระยะเวลาของสัญญา ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและคู่สัญญา