ระบบโทรคมนาคม

TKC ให้บริการคำปรึกษาแก่ลูกค้า ออกแบบ และติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคม
แก่สถานีฐานของโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วประเทศ ด้วยบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ

บริษัทยังให้บริการตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์ และบริการปรับปรุงระบบโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Drive/Walk Test and Mobile Network Tuning and Optimization Service) ให้มีประสิทธิภาพที่ดี ตามมาตรฐานสากล

นอกจากนี้ทางบริษัทยังสามารถให้บริการตรวจสอบ เปรียบเทียบ และรายงานผล ประสิทธิภาพของโครงข่ายระหว่างผู้ให้บริการแต่ละราย (Mobile Network Quality of Service Monitoring and Benchmarking) ให้แก่ทั้งผู้ให้บริการโครงข่ายเอง หรือกลุ่มองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น หน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น

บริการของเรา

งานออกแบบระบบโครงข่าย

ด้วยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทั้งระบบ 2G , 3G , และ 4G บริษัท TKC สามารถให้บริการการออกแบบโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรับงาน Roll out , expansion , swap network ทางบริษัทยังสามารถให้บริการจัดหาตำแหน่งและพื้นที่ติดตั้งพร้อมทั้งสร้างสถานีฐาน ให้แก่ผู้ให้บริการ (Site Acquisition and Tower Civil Work) ในรูปแบบเบ็ดเสร็จ

งานติดตั้งระบบสื่อสาร

บริษัท TKC มีทีมติดตั้งสาขาย่อยทุกภูมิภาค จึงมีความพร้อม และศักยภาพในการรองรับงานติดตั้งระบบสื่อสารของสถานีฐานได้ในทุกพี้นที่ทั่วประเทศ ด้วยประสบการณ์การทำงานกับ multi-vendor อาทิเช่น Huawei , Ericsson , Nokia ทำให้ทีมงานจึงสามารถติดตั้งงานได้หลากหลายตามความต้องการของลูกค้าได้

งานติดตั้งระบบสื่อสารภายในอาคารขนาดใหญ่

สำหรับอาคารพาณิชย์ สำนักงาน หรือโรงแรมขนาดใหญ่ จำเป็นต้องมีการติดตั้งระบบสื่อสารประเภท In-building Solution เพื่อรองรับการใช้งานระบบสื่อสารได้อย่างครอบคลุม และทั่วถึง อย่างมีประสิทธิภาพ TKC มีกลุ่มงานโดยเฉพาะอันประกอบด้วยวิศวกร และทีมงานติดตั้งที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบระบบกระจายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในอาคาร พร้อมทั้งทำการติดตั้งแบบเบ็ดเสร็จให้แก่ลูกค้า เทคโนโลยีที่ผ่านมาที่ทาง TKC ได้รับการไว้วางใจในการติดตั้งให้แก่ลูกค้าคือ ระบบ DAS (Distributed Antenna System) ทั้งระบบ MIMO และ SISO , Huawei Lampsite , Ericsson Dot , ZTE QCELL นอกจากนี้ ทางบริษัทสามารถติดตั้งระบบ สัญญาณ WIFI

งานตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์ และงานปรับปรุงคุณภาพระบบโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

ด้วยประสบการณ์กว่าสิบปีในการให้บริการตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ TKC มีทีมงานที่สามารถเข้าตรวจสอบตรวจสัญญาณในทุกภมิภาคของประเทศ พร้อมทั้งบริการปรับปรุงคุณภาพระบบโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้มีประสิทธิภาพที่ดี ตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ทางบริษัทยังสามารถให้บริการตรวจสอบ เปรียบเทียบ และรายงานผล ประสิทธิภาพของโครงข่ายระหว่างผู้ให้บริการแต่ละราย (Mobile Network Quality of Service Monitoring and Benchmarking) ให้แก่ทั้งผู้ให้บริการโครงข่ายเอง หรือกลุ่มองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น หน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น

งานจัดสรรวิศวกรผู้เชียวชาญเพื่อให้บริการดูแลและปฏิบัติงานในระบบโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

ทำการจัดส่งวิศวกร และผู้ชำนาญการเข้าปฏิบัติงาน ประเภท Operations support systems (OSS) , Business support systems (BSS) , Operation and Maintenance Centre (OMC) , และ RF engineer ตามระยะเวลาและความต้องการของลูกค้า

งานดูแลรักษาระบบโครงข่าย

ให้บริการดูแล ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ และพื้นที่ปฏิบัติงานในสถานีฐาน เพื่อให้โครงข่ายทำงานเต็มประสิทธิภาพ ตามที่ได้ออกแบบไว้

งานจัดจำหน่ายอุปกรณ์เฉพาะด้านทางโทรคมนาคม

อาทิเช่น RF passive equipment , สายอากาศประเภท Camouflage , ผู้แทนจำหน่ายซอฟท์แวร์ และ ฮาร์ดแวร์เฉพาะด้าน โดยนำโซลูชั่นสำหรับการสื่อสารบนบรอดแบนด์เทคโนโลยี Trunked Radio สามารถรับส่งสัญญาณเสียง,ข้อมูล, วีดีโอ ที่ความเร็วสูงอย่างมีประสิทธิภาพ

งานออกแบบและติดตั้งโครงสร้างเสารับส่งสัญญาณ

ของผู้ให้บริการ ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ เอกชนและรัฐวิสาหกิจ

Transmission Networks : FTTx , DWDM , MSAN

บริการสำรวจ ออกแบบ ติดตั้ง วางระบบ พร้อมบำรุงรักษา เครือข่ายสื่อสารความเร็วสูงผ่านใยแก้วนำแสง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งควบคุมโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ระบบ FTTx , DWDM และ MSAN

ผลงานของบริษัท

ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายด้วยบริการที่เหนือกว่า

ดูเพิ่มเติม