ระบบความปลอดภัยสาธารณะ

ลักษณะธุรกิจแบบ System Integrator หรือ “SI” หรือ ผู้ออกแบบระบบเครือข่าย
และระบบสื่อสารให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงต่อความต้องการของลูกค้า

ระบบประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายหลัก (Core Networking) รวมทั้ง ระบบเครือข่ายแบบสายและไร้สาย
โดยลักษณะการขายเป็นแบบเบ็ดเสร็จ หรือ เทิร์นคีย์ ( Turnkey ) ซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การดำเนินการ การติดตั้ง การฝึกอบรม และการซ่อมแซมบำรุงรักษา

การบริการ Managed Services และ Maintenance service
การให้บริการบริหารจัดการระบบ และบริการดูแลบำรุงรักษา ระบบไอที การจัดการผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย โดยลูกค้ามอบความรับผิดชอบ ด้าน IT ให้ เป็นการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงของบริษัทซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่าระบบต่างๆได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม

บริการของเรา

Routing & Switching

ระบบเครือข่ายขององค์กรมีความสำคัญอย่างมาก จึงต้องมีความเสถียรภาพรองรับการให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยสูง ดังนั้นทางบริษัท TKC มีความสามารถที่จะให้คำแนะนำ สำรวจ ออกแบบ ติดตั้ง วางระบบ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย รวมทั้งบริการดูแลและบำรุงรักษา อุปกรณ์เครือข่ายทั้งระบบ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีล่าสุดและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

Wired & Wireless Network

ให้บริการโซลูชั่นที่ทันสมัยครบวงจรทางด้านโครงข่ายพื้นฐานสื่อสารทั้งเครือข่ายแบบสายและเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมแบบครบวงจรตั้งแต่ส่วนที่เป็น Core Network, Access Network รวมถึงอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์สื่อสารปลายทาง

IT Security

เนื่องจากอาชญากรรมทางโลกไซเบอร์ นั้นน่ากลัวและมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความปลอดภัยทางเทคโนโลยี จึงมีความสำคัญสำหรับทุกองค์กร ทางบริษัทฯ จึงพร้อมนำเสนอระบบป้องกันความปลอดภัยเครือข่ายสำหรับองค์กรทั้งระบบด้วย Firewall , Anti Virus และ History Log ที่เป็นเทคโนโลยีล่าสุด โดยทำงานรวมกับวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและติดตั้งระบบ เพื่อช่วยให้บริหารจัดการ ตรวจสอบความผิดปกติของเครือข่าย ทำให้ควบคุมและป้องกันเครือข่ายทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Data Center , Cloud computing

พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ ออกแบบ ติดตั้ง กับองค์กรต่างๆ ที่ต้องการใช้ ศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Data Center) และคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) โดยใช้ระบบเซิร์ฟเวอร์และระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน การบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้ ความมีเสถียรภาพ , ความพร้อมสำหรับการใช้งาน การบำรุงรักษา , ความเหมาะสมในการลงทุน , ความปลอดภัย , การรองรับการขยายในอนาคต

IoT , Smart city

บริการสำรวจ ออกแบบ และติดตั้งระบบเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) โดยใช้บริการผ่านเครือข่ายแบบ NB-IoT (Narrowband IoT) ที่เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารระยะไกลแบบใช้พลังงานต่ำ LPWAN (Low-Power Wide-Area Network) เหมาะกับการทำงานร่วมกับแอปพลิเคชั่นที่ไม่ต้องการความเร็วในการส่งข้อมูลมาก เช่น Smart Parking หรือ Smart Metering และเครือข่ายแบบ LTE-M (CAT-M1) ซึ่งมีข้อดีเหมือนกับแบบ NB-IoT แต่พัฒนาขึ้นมาให้ช่วยรับส่งข้อมูลด้วยความเร็วที่สูงกว่า เหมาะกับแอปพลิเคชั่นติดตามตำแหน่งอุปกรณ์ เช่น Smart Transportation และ Asset Tracking เพื่อที่พร้อมจะก้าวสู่ Smart City อย่างแท้จริง

ผลงานของบริษัท

ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายด้วยบริการที่เหนือกว่า

ดูเพิ่มเติม