งานระบบความปลอดภัยของสาธารณะชน

  ผลงานของบริษัท วันที่ติดตั้ง
1. งานออกแบบและติดตั้งระบบสื่อสารสำหรับระบบโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยสาธารณะ
2. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV สำหรับอาคารและพื้นที่สาธารณะ
3. งานติดตั้งระบบ Intelligent Solutions เพื่อวิเคราะห์ฐานข้อมูลที่มีความซับซ้อนสูง
4. งานออกแบบและติดตั้งระบบความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ต