ระบบสื่อสารข้อมูล

บริการทางด้านการจัดการระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัย แก่ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ อาทิ และเอกชนขนาดใหญ่ เช่น ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet Service Provider / ISP , Billing , Inventory , Cloud System)

บริการของเรา

Web Intelligence

ระบบการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากเว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์ ค้นหาวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ ในอินเตอร์เน็ต

CDR Analytics & Big Data

ระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และวิเคราะห์ เพื่อนำข้อมูลมาใช้งาน วางแผนธุรกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Network Monitoring System

ระบบตรวจสอบเฝ้าระวังและบริหารจัดการอุปกรณ์โครงข่าย IP Network ให้มีความเสถียร ปลอดภัย

Cyber Defense & Security

บริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อวางมาตรฐานควบคุมเพื่อปกป้องระบบขององค์กร จากภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง

ผลงานของบริษัท

ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายด้วยบริการที่เหนือกว่า

ดูเพิ่มเติม