ภาพรวมธุรกิจ

บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ให้บริการรับเหมาออกแบบ วางระบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง ทดสอบ พัฒนาซอฟต์แวร์ และบำรุงรักษางานวิศวกรรมในสายงาน (1) ระบบโทรคมนาคม (2) ระบบสื่อสารข้อมูล และ (3) ระบบความปลอดภัยสาธารณะ

นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายและติดตั้งระบบสื่อสารต่างๆชั้นนำของโลก อาทิเช่น ระบบรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสาระสนเทศ (Information Security) ระบบรักษาความปลอดภัยของสาธารณะชน และความมั่นคงประเทศ (Public Safety and National Security) และระบบกล้องวงจรปิดขนาดใหญ่ ให้แก่องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน

กลุ่มธุรกิจของ TKC

งานระบบสื่อสารโทรคมนาคม

 • GSM / WCDMA / LTE-A / 5G
 • Trunked Radio
 • DAS and Small Cell
 • Network planning
 • Installation and Manage Service
 • FTTX
ดูเพิ่มเติม

งานระบบความปลอดภัยของสาธารณะชน

 • National Security
 • Big Data
ดูเพิ่มเติม

งานบริหารจัดการระบบและบริการดูแลบำรุงรักษา

 • Telecom
 • IT
 • Public Safety

งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • IOT
 • Broadband
 • Smart City
 • DC / Cloud
ดูเพิ่มเติม