ตำแหน่งงานว่าง

Cloud Engineer

ตำแหน่งว่าง 4 ตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, ICT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 25 ปี
 • ประสบการณ์ 0-1 ปี ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • มีความรู้ด้าน Operating System (Window Admin, Linux Admin) / Virtualization    (VMware, Hyper-V, KVM, OpenStack, OVM) / Database Management (SQL) / Networking ( Routing & Switching, Wireless) / Security (Firewalls, VPN, Authentications) / Programming (OOP+Framwork) / Containerizations / DevOps / APls (Web Services, RESTful) 
 • มีทักษะการสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่ดี
 • มีทักษะแก้ปัญหาและการวิเคราะห์
 • อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

รายละเอียด

 • ทำงานร่วมกับทีมวิศวกรรมและการพัฒนา เพื่อประเมินระบุโซลูชั่นระบบคลาวด์ที่เหมาะสมที่สุด
 • พัฒนาและบำรุงรักษาโซลูชั่นระบบคลาวด์ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
 • ตรวจสอบระบบที่มีอยู่อย่างสม่ำเสมอ และให้คำแนะนำในการปรับปรุง
 • ให้การสนับสนุนด้านวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง แก่โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคบางส่วนหรือทั้งหมด (เช่นแอปพลิเคชั่นเซิร์ฟเวอร์ ความปลอดภัย เครือข่าย ฯลฯ)
 • ใช้เครื่องมือ / โซลูชั่นความปลอดภัยของระบบ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
 • แก้ไขปัญหาเหตุการณ์ ระบุสาเหตุ การแก้ไข และจัดทำเอกสารปัญหา พร้อมทั้งใช้มาตรการป้องกัน
 • โต้ตอบลูกค้า ให้การสนับสนุนระบบคลาวด์ และให้คำแนะนำตามความต้องการของลูกค้า