นายเอกพล พรหมรัตนพงษ์

นายเอกพล พรหมรัตนพงษ์

ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัยสาธารณะ

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์ทำงาน

  • 4 มกราคม 2565 – ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัยสาธารณะ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัทมหาชน)
  • 1 กรกฎาคม 2564 – 3 มกราคม 2565: รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัยสาธารณะ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัทมหาชน)
  • 28 มิถุนายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564 : ผู้จัดการอาวุโส บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัทมหาชน)
  • 2562 – 27 มิถุนายน 2564 : ผู้จัดการอาวุโส บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (ก่อนเป็นบริษัทมหาชน)
  • 2554 – 2560 : ผู้จัดการอาวุโส บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด